Jämför alltid räntan!

Jämför alltid räntan!

Idag tror jag de flesta är införstådda med att räntan alltid ska jämföras innan man väljer att ta ett lån. Det kan skilja stora summor pengar beroende på hur mycket som lånas och vilken återbetalningstid som väljs. Är lånet 10 000 kronor eller lägre så spelar kanske...