Lånat.se

Så uppstår en UC anmärkning

Hur uppstår en UC anmärkning? En UC anmärkning får den som inte har betalat sina räkningar i tid. Anmärkningen är synlig när en kreditupplysning görs av en långivare som använder sig av kreditupplysningsföretaget Upplysningscentralen (UC).

Från faktura till anmärkning, det här händer

Alla vet att man inte ska dra på sig skulder och absolut inte hamna hos kronofogden för då får man en “prick” i deras register. Men vad innebär det egentligen att få en anmärkning i registret?

Om vi tar det från början så uppstår en UC anmärkning oftast på ett visst sätt.
Om vi tänker oss att du handlat något på nätet på faktura, och som ska betalas efter en viss tid. När den tiden gått ut och du fortfarande inte betalat så kommer företaget att skicka en påminnelse till dig.

Du har kanske inte några pengar just då till den fakturan så du lägger undan den. Till slut blir den fakturan skickad till ett inkassobolag som försöker att få dig att betala. Om du ändå inte betalar trots hot om att det ska skickas till Kronofogden, så kommer det att skickas dit.

Det kommer då in en ansökan om betalningsföreläggande till Kronofogden (KF). KF kommer då att skicka dig ett brev där alla uppgifter om kravet står. Då har du ett visst antal dagar på dig att svara på kravet eller betala det. Om du inte gör det så fastslår KF att du är betalningsskyldig.

Så uppstår en UC anmärkning i registret

Först när KF har fastslagit att du är betalningsskyldig kommer kreditupplysningsföretagen att visa på att det finns ett betalningsföreläggande mot dig när deras kunder gör en kreditkontroll. Där visas vilka belopp det handlar om, och även vem som kräver pengarna.

Det kommer i sin tur göra att dom blir tveksamma till om du är kreditvärdig eller ej. Därför har kreditupplysningsföretagen ofta ett rankingsystem där dom graderar i siffror hur stor sannolikheten är att du inte kommer att kunna betala i framtiden. I slutändan är det den som gjort kreditkontrollen som avgör om dom litar på dig eller avstår.

Det finns en mängd regler kring detta med betalningsanmärkning. Den första registrerade anmärkningen du får kommer inte att visas offentligt förrän nummer 2 blir fastslagen. Så om du redan fått en så är det jätteviktigt att du inte drar på dig en till. En betalningsanmärkning finns kvar i registren olika länge. För en privatperson handlar det oftast om 3 år innan den försvinner.

Att undvika att få en anmärkning

Om du inte reagerar och gör någonting när du får brev från KF så uppstår en UC anmärkning. För att undvika detta så måste du ta tag i problemet och agera.

Först och främst måste du läsa igenom brevet från KF och se så att kravet verkligen stämmer. Är jag verkligen skyldig att betala det här? Om inte så måste du bestrida det krav du fått ta del av. Det gör du lättast genom att skriftligen bestrida ansökan om betalningsföreläggande med målnummer xxxxxx. På det sättet undviker du att få en anmärkning hos UC. Men istället så kan den som kräver dig på pengar skicka det till tingsrätten, och då kan det bli riktigt dyrt. Så se till att du verkligen inte är betalningsskyldig.

Du kan även snabbt betala din skuld och meddela KF som svar att skulden är betald. Stäm av med den som kräver pengarna i så fall att hela skulden betalas. På det sättet får du heller ingen anmärkning. Om du inte lyckas undvika att KF fastslår betalningsskyldighet så får du försöka komma överens om en avbetalningsplan. Då betalar du en viss summa varje månad tills skulden är fullt betald.

Tänk på detta för att undvika UC anmärkning

Om du inte gör något när kravet kommer från KF så uppstår en UC anmärkning med största sannolikhet. För att undvika att det sker så kan du ha dessa punkter i åtanke för att klara dig från en anmärkning.

● Kontrollera snabbt om kravet är riktigt när det kommer ansökan om betalningsföreläggande.
● Om det är riktigt, betala så snabbt du kan och meddela KF om det.
● Om kravet inte är riktigt måste du bestrida det snabbt.
● När du skrivit under delgivningskvittot går det 10 dagar till utslag hos KF
● Om du inte skriver under delgivningskvittot så kommer en delgivningsman att besöka dig i din bostad eller på jobbet. Det medför oftast extra kostnader.

Ta hjälp av någon kunnig om du känner att du inte klarar av ekonomin. Kommun har oftast skuldrådgivare som kan detta och kan råda dig på rätt väg. Den hjälp som du kan få från en skuldrådgivare i din kommun är alltid gratis.

Vi hjälper dig hitta rätt lån